www.auto-vin-decoder.com
6. sraz len klubu

Tak nm skonil leton posledn sraz klubu. Mohu za sebe ci, e se jednalo o n nejvt sraz klubu co se potu astnk te.

Po pedchozch srazech jsem byl pouen, e musm pijet dve ne ostatn, a tak jsem pijel o 30min. dve. Jak bylo mil shledn, kdy jsem vidl Rekyho a RomanVykyho, e m zase pedbhli. Pijel bych i dve, ale den ped srazem jsem se setkal s partikou, co pespala v Hradci Krlov, aby byla na srazu brzo. A pes nai pabu do dvou do rna jim dkuji za pkn veer. Ale zpt ke srazu.

I kdy jsem byl upozorovn, e se na doln parkovite nevejdeme, tak jsme se jen tak-tak veli. Pozdji na hornm vtm parkoviti jsem ml pocit, e se tam ani nevejdeme. Po vodnm seznmen a vyzen prezenn listiny jsme z dolnho parkovit u restaurace vyrazili na horn parkovit. Tam jsme zaparkovali sv kry a kdo chtl mohl vyrazit po na Hrad nebo do Pernkov chaloupky. My ostatn jsme zstali na parkoviti, kde bylo pod co probrat.

Na 12 hodinu jsme se vrtili do restaurace, kde byl pipraven obd pro ty, co si objednali pes web jdlo. Nutno dodat, e toto een se osvdilo a mon by bylo moudr u nj zstat. Po obd Po obd jsme vyrazili ke strojm a jeli smrem Hradec Krlov. J jsem pi tto pleitosti rozdval srazov samolepky a vyrazil jako posledn. Ml jsem za kol pedjet jet ped Hradcem celou kolonu a na nae dal msto. Za sebe mu ci, e to byla podn kolona, vak mrknte na fotky z jzdy. V Hradci jsme podcenili jzdu a semafory. Jeliko jsme se docela roztrhali a nkte (skoro nikdo) neznal cestu spanil jzdy, tak nkte jeli pmo na parkovit kam smrovala i nae jzda. J jsem musel v polovin jzdy pedat veden Maasovi a vrtit se na zatek Hradce, kde ml bohuel n len MOD nehodu s tpkem, co nesledoval provoz a naboil to do nj. Natst se nikomu nic nestalo. MODa je mi lto a snad to d svoje aut njak dohromady. Fotky nehody najdete na fru.

Kdy na parkovit pijela posledn skupinka spanil jzdy a zaparkovala, jsem pro toho kdo chtl pipravil sout. Bylo mi lto, e vichni nezvodili. Nelo o njak rallye, nebo nco podobnho. lo jen o projet drhy ve tvaru osmiky s tm, e idi musel dret kelmek s vodou venku z okna a nesml si nijak pomhat. Kdo vyjel z drhy, nebo vylil kelmek byl diskvalifikovn. Bohuel n vichni se astnili tto soute. Seznam soutcch je dole na strnce. Po souti bylo vyhleno nejhez auto srazu, kter volil Vkonn vbor. Vtzem soute se stal michal81

Zvrem bych chtl podkovat vem, kte pijeli a hlavn tm, kte pomohli zvldnout adminoj soute a celou organizaci. M hodnocen srazu je vborn jen bych chtl pro pt udlat pr zmn, kter se budou tkat jmenovek, mapy spanil jzdy. A co m asi nejvce mrz je neznalost programu. Je mi jasn, e si kad, neme pamatovat vechny body srazu, ale kdy bhem 2min se zeptaj tyi rzn lid "Co se bude dt?", tak pak nedlm nic jinho n vysvtluji program. Pt bych uvtal podn nastudovn programu doma a ppadn dotazy na fru. I tak se sraz opravu povedl!

Fotografie najdete zde
Video ke staen zde (34 MB)

Dkuji Luka$

Seznam registrovanch len na sraz

Poad Jmno Stav Poad Jmno Stav Poad Jmno Stav
1 Luka$ pijel 20 p.o.o.l. pijel 39 SQUALL pijel
2 KAVIS pijel 21 mYsak1 pijel 40 mro pijel
3 RacemanX pijel 23 Photomaniak pijel 41 Emtee pijel
5 mISHA pijel 24 Fibik pijel 42 German pijel
6 AirWolf pijel 25 KrtK pijel 43 Ivan16mpi pijel
7 Bo pijel 26 Matted pijel 44 wrcko nepijel!
8 romanvyky pijel 27 Reky pijel 45 troby pijel
9 Miraj pijel 28 Dandis pijel 46 Mika pijel
10 Chapik pijel 29 NoFear pijel 47 koudy pijel
11 Misule pijela 30 narg pijel 48 michal81 pijel
12 FidoDi pijel 31 Danddy pijel 49 svi pijel
13 harry pijel 32 Bat nepijel! 50 combi pijel
14 piritus pijel 33 Ba pijel 51 Navigator pijel
15 CharlitoCZ pijel 34 lukki pijel 52 -mm- pijel
16 manas pijel 35 MOD pijel 53 snhulk pijel
17 Jendys pijel 36 crumpl pijel 54kuderpijel
18 Kostika pijela 37 jeit pijel
19 Jasper pijel 38 Zaskar pijel
Celkem astnk: 55

Vyhodnocen soute

poad pezdvka as
1 Fibik 21:73
2 Miraj 22:81
3 mYsak1 23:80
4 Chapik 23:91
5 snhulk 25:58
6 FidoDi 25:67
7 koudy 28:05
8 Ba 28:95
9 michal81 29:10
10 German 30:03
11 KrtK 31:03
12 Zaskar 31:26
13 lukki 32:01
14 Misule 32:82
15 p.o.o.l. 34:51
16 kuder 34:96
17 RacemanX 35:53
18 piritus 41:18
19 Kostika 43:87
20 Ivan16mpi 47:91
21 Emtee 52:24
22 romanvyky 53:28
23 CharlitoCZ N
24 Matted N
25 NoFear N
26 narg N
27 troby N
28 Mika N
Celkem astnk: 28

Nae srazy:

Sraz klubu I Sraz klubu II Sraz klubu III Sraz klubu IV Sraz klubu V Sraz klubu 6 Sraz klubu 7 Sraz klubu 8 Sraz klubu 9 1/2 Sraz klubu 10 Sraz klubu 11 Sraz klubu 12 Sraz klubu 13 Sraz klubu 14 Sraz klubu 15 Sraz klubu 16 Sraz klubu 17 Sraz klubu 18 Sraz klubu 19 Sraz klubu 20 Sraz klubu 21 Sraz klubu 22 Sraz klubu 23 Sraz klubu 24 Sraz klubu 25 Sraz klubu 26 Sraz klubu 27 Sraz klubu 28 Sraz klubu 29 Sraz klubu 30
Strnka byla zpracovna za 0.009s.