Stránka 1 z 6

Trippling - Alf pro Feliciaklub - Můžete montovat

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 12:27:49
od Alf
Trippling Evo I

Modul vyhodnocuje stav napětí v obvodu směrových světel a provádí funkci tripplingu -
při krátké aktivaci páčky směrových světel provede 3, nebo 4 bliknutí směrovými světly do patřičného směru.
Využití je především na dálnicích při předjíždění, při vyjíždění z kruhového objezdu,
při změně jízdního pruhu, při objíždění překážek.

Podmínky pro připojení:

• Napětí palubní sítě vozidla …………12 V,
• Spínání směrových světel elektronickým přerušovačem v kladné části – směrová světla se rozsvítí ihned po přepnutí páčky bez časové prodlevy,
• Páčka směrových světel by měla spínat ještě před překlopením přes aretaci,
• Frekvence blikání - 10 rozsvícení a zhasnutí nesmí trvat déle jak 16 sec. Tuto podmínku by měly splňovat všechny elektronické přerušovače.V případě potřeby mohu naprogramovat pro jiný čas.

Před stavbou modulu doporučuji výše zmíněné podmínky ověřit ve vozidle měřením viz. připojení do vozidla.

Bezpečnost:

Modul tripplingu nemá vliv na funkci výstražných světel.
Funkce indikace vadné žárovky změnou rychlosti blikání zůstává zachována.
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku, je možné ho zrušit klepnutím do páčky směrových světel na druhou stranu, tato funkce je uživatelsky měnitelná viz. nastavení.
Funkce tripplingu se při trvalém přepnutí směrových světel do druhého směru ihned ukončí.
Silový obvod je dimenzován na 15 A.
Elektronika modulu má vlastní pojistku 2 A.

Popis funkce:

Při sepnutí páčky směrových světel na bodu kratší než „čas neaktivuj trippling“ dojde po uvolněnípáčky k provedení tří bliknutí do stejného směru.
Pokud je páčka podržena déle nebo překlopena přes aretaci, k aktivaci tripplingu nedojde.
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku a dojde k přepnutí na druhý směr,
je funkce tripplingu okamžitě ukončena.
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku a dojde ke krátkému impulzu do druhého směru, je trojblik ukončen nebo je ukončen a aktivován do druhého směru – dle nastavení modulu.

Modul tripplingu je připojen paralelně k páčce směrových světel a v době aktivace trojbliku dojde pomocí relé k jejímu „spojení“. Blikání zajišťuje standardní přerušovač směrových světel osazený ve vozidle. Modul filtruje rušení a počítá počet rozsvícení a zhasnutí směrových světel, po třetím (dle nastavení i čtvrtém) rozsvícení a zhasnutí dojde k deaktivaci relé.
Při normálním blikání je po posledním bliknutí počítána doba 0,800 sec, kdy nemůže dojít k aktivaci tripplingu vlivem krátkého bliknutí při vypnutí páčky z aretace.
,, Čas neaktivuj trippling“ je čas, při jehož překročení nedojde k aktivaci tripplingu.
Tento čas musí být vždy menší, než je čas jednoho rozsvícení směrových světel, jinak by docházelo k aktivaci i při normálním blikání.
Tento modul umožňuje uživatelsky nastavit 8 hodnot tohoto času.

Nastavitelné parametry a funkce:

Vyšší počet bliknutí

Modul ve výchozím nastavení provádí při aktivaci 3 bliknutí.
Pokud je aktivována funkce vyšší počet bliknutí, jsou prováděna 4 bliknutí.
Nastavení se provádí pomocí pájecí plošky SET2.


Pouze ukončení

Funkce modulu v základním nastavení:
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku a dojde ke krátkému impulzu do druhého směru, je trojblik ukončen a aktivován do druhého směru.

Funkce modulu při aktivované funkci pouze ukončení:
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku a dojde ke krátkému impulzu do druhého směru, je trojblik ukončen. K aktivaci do druhého směru nedojde. Dojde pouze ke ktrátkému probliku - klepnutí do páčky.
Nastavení se provádí pomocí pájecí plošky SET3.


Nastavení času neaktivuj trippling

Aby bylo možné modul připojit do většiny vozidel, je možno spouštěcí čas nastavit
v 8-mi hodnotách. Aby bylo nastavení jednodušší a proveditelné i ve vozidle, jsou k nastavování použity dva přepínače (DIP). Bohužel tři se na desku plošných spojů již nevešly, proto je možné jimi nastavit vždy jen 4 časy.
Z osmi časů jsou vybrány 4 + 4. První 4 jsou základní a pro jejich nastavování je pájecí ploška SET1 spojena s mínusem. Další 4 jsou rozšířené a pro jejich nastavování je pájecí ploška spojena s + 5V. Ve většině případů jsou vhodnější první 4 .


Kompletní popis funkcí a návod ke stažení:


http://ulozto.cz/4464474/alf-trippling-ver.i-navod.pdfVideo - ukázka funkcí: Omluvte prosím kvalitu, je to točeno foťákem.

http://www.youtube.com/watch?v=K3apCNmf6EIZapojení do vozu Škoda Felicia:


Modul se dá umístit pod palubovku u volantu vlevo (jakoby pod ovladač sklonu světel).
Všechny přípojná místa se dají najít na páčce blinkrů a +12V z přepínače stěračů, mínus z kostřícího bodu pod volantem vlevo.
K montáži stačí povolit jeden šroubek a sundat jen plast pod volantem, žádné tahání přes půl auta...

Zapojení ve svorkovnici T5d u páčky přepínače pod volantem:
C…………………….zelená
L…………………….černá/bílá
R…………………….černá/zelená
+……………………..možno připojit na svorkovnici stírače T9a ….2 černé (z pojistky S2)
-……………………...kostřící bod pod volantem vlevo

Piny pro směrová světla je možné vyjmout a nahradit novými FASTON 6.3 a vodiče zapojit přímo do nových pinů (bez přerušování původních vodičů).

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 12:31:13
od Alf
Trippling EVO II

Modul vyhodnocuje stav polohy páčky přepínače směrových světel a provádí funkci tripplingu -při krátké aktivaci páčky směrových světel provede 3, nebo 4 plné bliknutí směrovými světly do patřičného směru.
Využití je především na dálnicích při předjíždění, při vyjíždění z kruhového objezdu,
při změně jízdního pruhu, při objíždění překážek.

Podmínky pro připojení:

• Napětí palubní sítě vozidla …………12 V,
• Spínání směrových světel elektronickým přerušovačem v kladné části – směrová světla se rozsvítí ihned po přepnutí páčky bez časové prodlevy,
• Páčka směrových světel by měla spínat ještě před překlopením přes aretaci,
• Frekvence blikání - 10 rozsvícení a zhasnutí nesmí trvat déle jak 16 sec. Tuto podmínku by měly splňovat všechny elektronické přerušovače.V případě potřeby mohu naprogramovat pro jiný čas.

Před stavbou modulu doporučuji výše zmíněné podmínky ověřit ve vozidle měřením viz. připojení do vozidla.

Bezpečnost:

Modul tripplingu nemá vliv na funkci výstražných světel.
Funkce indikace vadné žárovky změnou rychlosti blikání zůstává zachována.
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku, je možné ho zrušit klepnutím do páčky směrových světel na druhou stranu, tato funkce je uživatelsky měnitelná viz. nastavení.
Funkce tripplingu se při trvalém přepnutí směrových světel do druhého směru ihned ukončí.
Silový obvod je dimenzován na 15 A.
Elektronika modulu má vlastní pojistku 2 A.

Popis funkce:

Při sepnutí páčky směrových světel na bodu kratší než „čas neaktivuj trippling“ dojde k provedení tří bliknutí do stejného směru.
Pokud je páčka podržena déle nebo překlopena přes aretaci, k aktivaci tripplingu nedojde.
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku a dojde k přepnutí na druhý směr,
je funkce tripplingu okamžitě ukončena.
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku a dojde ke krátkému impulzu do druhého směru, je trojblik ukončen nebo je ukončen a aktivován do druhého směru – dle nastavení modulu.

Modul tripplingu je připojen k páčce směrových světel , původní vodiče z páčky jsou připojeny na relé modulu tripplingu. Při normálním blikání kopíruje modul stav páčky na výstupní relé. V době aktivace trojbliku dojde k sepnutí relé, blikání zajišťuje standardní přerušovač směrových světel osazený ve vozidle. Modul filtruje rušení a počítá počet rozsvícení a zhasnutí směrových světel, po třetím (dle nastavení i čtvrtém) rozsvícení a zhasnutí dojde k deaktivaci relé.
Bliknutí jsou hned od začátku v plné délce, bez spouštěcího impulzu, blikání je úplně stejné jako u nových vozidel.
Při normálním blikání je po posledním bliknutí počítána doba 0,800 sec, kdy nemůže dojít k aktivaci tripplingu vlivem krátkého impulzu při vypnutí páčky z aretace.
,, Čas neaktivuj trippling“ je čas, při jehož překročení nedojde k aktivaci tripplingu.
Tento čas musí být vždy menší, než je čas jednoho rozsvícení směrových světel, jinak by nebylo možné bliknout pouze jednou – například předjíždění ve městě před křižovatkou.
Tento modul umožňuje uživatelsky nastavit 8 hodnot tohoto času.

Nastavitelné parametry a funkce:

Vyšší počet bliknutí

Modul ve výchozím nastavení provádí při aktivaci 3 bliknutí.
Pokud je aktivována funkce vyšší počet bliknutí, jsou prováděna 4 bliknutí.
Nastavení se provádí pomocí pájecí plošky SET2.


Pouze ukončení

Funkce modulu v základním nastavení:
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku a dojde ke krátkému impulzu do druhého směru, je trojblik ukončen a aktivován do druhého směru.

Funkce modulu při aktivované funkci pouze ukončení:
Pokud je trippling aktivován a dochází k trojbliku a dojde ke krátkému impulzu do druhého směru, je trojblik ukončen. K aktivaci do druhého směru nedojde. Nastavení se provádí pomocí pájecí plošky SET3.
Pokud dojde k probliknutí do druhého směru – držely jste páčku příliš dlouho .Nastavení času neaktivuj trippling

Aby bylo možné modul připojit do většiny vozidel, je možno spouštěcí čas nastavit
v 8-mi hodnotách. Aby bylo nastavení jednodušší a proveditelné i ve vozidle, jsou k nastavování použity dva přepínače (DIP). Bohužel tři se na desku plošných spojů již nevešly, proto je možné jimi nastavit vždy jen 4 časy.
Z osmi časů jsou vybrány 4 + 4. První 4 jsou základní a pro jejich nastavování je pájecí ploška SET1 spojena s mínusem. Další 4 jsou rozšířené a pro jejich nastavování je pájecí ploška spojena s + 5V. Ve většině případů jsou vhodnější první 4


Kompletní popis funkcí a návod k EVO II ke stažení:

http://ulozto.cz/4773530/trippling-evo-ii-ver.-1.1-navod.pdf

Kompletní popis funkcí a návod k EVO II ver.1.2 ke stažení Upavena DPS pro přehlednější osazení

http://ulozto.cz/4797148/trippling-evo-ii-ver.-1.2-navod.pdfRozdíly mezi první verzí a EVO II i se zapojením do vozidla ke stažení :

http://www.ulozto.cz/7361556/porovnani-trippling-x-trippling-evoii-pdf

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 12:39:46
od Alf
Stala se mi nemylá příhoda a objednal jsem krabičku, která má v čelní stěně otvor.
Krabička vhodných rozměrů bez středového čepu se shání velmi špatně a při vyhledávání v e-schopu jsem vybral typ, který u kterého bylo uvedeno, že nemá v boční stěně žádný otvor, ale on je v čelní stěně :oops:

Pokud o krabičku nemáte zájem a sežene si vhodnější uveďte to prosím v objednávce a od ceny vám odečtu 25 Kč.

Co se týče instalace do vozidla, každý bude řešit instalaci invidulálně a použije i jiný materiál, tudíž nedodávám vodiče ani konekrory.
Při montáži do krabičky doporučuji použít malý posuvný vypínač a modul neumísťovat do prostřed, ale ke kraji, aby bylo místo na vytočení se s vodiči a místo pro vypínač.
pozn. u Evo II se musí používat přepínač.

Před objednáním si :
1) stáhněte a přečtěte návod
2) zjistěte si měřením, že je možno modul instalovat do vašeho vozidla

Ceník:

Evo I DP 136Kč
( DPS a procesor )

Evo I ST 249Kč
(stavebnice obsahující DPS, procesor a všechny součástky k zapájení)

Evo I KST 292Kč
(stavebnice obsahující DPS, procesor a všechny součástky k zapájení, spojovací materiál a krabička)

Evo I OM 365Kč
(Osazený modul, odzkoušený na funkčnost, spojovací materiál a krabička)

Evo II DP 148Kč
( DPS a procesor )

Evo II ST 275Kč
(stavebnice obsahující DPS, procesor a všechny součástky k zapájení)

Evo II KST 313Kč
(stavebnice obsahující DPS, procesor a všechny součástky k zapájení, spojovací materiál a krabička)

Evo II OM 378Kč
(Osazený modul, odzkoušený na funkčnost, spojovací materiál a krabička)


Poštovné:

balné 10,- ( krabička, titěný návod)
poštovné do hodnoty balíku 500,- 68.-
poštovné bad hodnotu balíku 500,- 73.-
cena bude upřesněna dle zvoleného druhu služby, balíky vždy pojišťujiFoto - ilustrativní
( použita jedna DPS a jeden PIC pro focení všech verzí )

DP ( DPS + PIC)
http://jpeg.cz/images/2013/09/01/pgdns.jpg" border="0" />


ST (stavebnice)
http://jpeg.cz/images/2013/09/01/FeEMD.jpg" border="0" />KST (kompletní stavebnice)
http://jpeg.cz/images/2013/09/01/xPws.jpg" border="0" />


Evo I oživený modul
http://jpeg.cz/images/2013/09/01/utjyF.jpg" border="0" />


Evo II oživený modul
http://jpeg.cz/images/2013/09/01/6RZY3.jpg" border="0" />


otvor
http://jpeg.cz/images/2013/09/01/XCvJn.jpg" border="0" />


Pokud budete mít foto z vaší montáže, nebo zapojení do jiného vozidla, můžete se podělit s ostatnímy.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 13:00:01
od Vasek
šikovnej Alf, už se na to těšim, myslim že to bude super zlepšovák a cena mi přijde v pohodě

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 14:49:15
od Taresz - FK
Presne ako hovorís,uz cakám aj ja ;)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 15:34:14
od Ahmed - FK
alfe paráda, až budeš mít nějaké kousky naprodej sem s nimi....

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 17:03:09
od smazany clen - FK
Krásny taky se těším.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 19:32:32
od SatandaS
Teda paráda ;) měl bych pak taky zájem!!

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 19:58:04
od smrcek
Za 360 jdu do toho až rozjedeš výrobu tak se prosím ozvi ;) tripling bych opravdu využil...ve vectře si na něj člověk rychle navykne ;)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 20:06:52
od Macman
tak jeste se prihlasim sem, ze mam taky zajem

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 21. úno 2010 20:08:10
od motty
Pokud se bude prodávat, tak bych měl také zájem.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 20:35:23
od Alf
Tak za dva, tři týdny bude k dispozici asi 13 ks ;)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 20:38:22
od madmaik
taky se dyztak pisu do poradniku :)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 20:52:06
od Dodo - FK
ja sa tiez pripajam . je to super vecicka .

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 20:55:20
od Taresz - FK
Ja sa pripájam tiez :) :D

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 21:42:14
od Maty
Tak já se taky píšu pro jednu skládačku :)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 23. úno 2010 21:16:40
od Sulu
Též se vtírám do pořadníku..beru 2 skládanky.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 23. úno 2010 21:19:52
od 103457
Ty jova, jsem si myslel, co v autě nemám a teď to bude mít zase každej. :( :lol:
To je tuzing. :scratch: :P :P

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 23. úno 2010 21:31:09
od Sulu
To je jen další z fází klubové nemoci, jako je třeba Soieta, HP, apod. :mrgreen:

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 23. úno 2010 21:32:57
od Macman
104568..prej tuzing :D rekl ten kdo s tim vzdycky zacne :lol:

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 23. úno 2010 21:34:46
od 103457
Když jsem to dělal já, tak to byl tuning, jelikož to tu skoro nikdo neměl, myslím ještě nojmis, ale, když to budou mít všichni, tak už to bude tuzing :P :P :P

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 23. úno 2010 23:04:57
od Marty_pv - FK
Tuzing by byla krabička s cool nápisem a uvnitř závaží :D Takhle to bude jenom hodně rozšířený vylepšení

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 17:23:11
od Vasek
taky se předem hlásim o jednu skládanku

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 20:25:12
od Alf
Dnes mírně upraven návod ke stažení.
Kdyby jste někdo měli Schéma blinkrů z DP Octavie, nebo Fabie, rád tam doplním přípojné body.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: pát 26. úno 2010 23:29:45
od martin.mazec - FK
Ahoj taky bych se pripojil k ostanim a vzaly bych hned 2 kousky. :)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 28. úno 2010 21:12:41
od Danis
taky bych si vzal jeden komplet hotový za těch 360 Kč

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: čtv 04. bře 2010 17:56:40
od Alf
V GM stěhují centrální sklad a neexpedují z něj zboží, tudíž už druhý týden čekám na součástky a nemůžu vyrobit další kusy k otestování :cry:

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: čtv 04. bře 2010 18:14:00
od Raceman
zkus nakupovat v www.tme.cz :) jsou levnější a rychlejší

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: čtv 04. bře 2010 19:37:31
od Alf
Tam taky občas něco beru, ale když nevezmu všechno z jednoho obchodu a musel bych platit dvoje poštovné, tak to potom vyjde ještě dráž.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: ned 07. bře 2010 21:07:12
od lumpo - FK
zdravíčko Alfe - byl by k mání jeden hotovej? Popřípadě stavebnice, ale raději bych to měl v kupě.

Lump :-)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: pon 08. bře 2010 16:48:28
od Alf
Zatím ještě nic není, jelikož již dva týdny nedošly součástky :x
Až přijdou tak udělám první 3 kusy na odzkoušení lidmi v mém okolí, aby sdělily případné připomínky, potom sem dám foto a přesné informace pro zájemce.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: pon 08. bře 2010 18:11:18
od Fidlla
Možná o tom taky budu uvažovat-počítej se mnou.....

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 09. bře 2010 10:33:18
od lumpo - FK
to ALF:

a byla by k mání DPS+ procesor 136,-
nejlépe 2ks... předpokládám, že ten procesor musíš nějak naprogramovat, nebo ho stačí koupit a vzít tak jak je?

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 09. bře 2010 17:15:21
od Alf
DPS mám, ale procesory ještě nepřišly, už mi to začíná celkem vadit.
Nejdřív proběhne testování u pár aut a mezitím nachystám co bude k dispozici.

Procesor se musí naprogramovat, jinak by to nefungovalo.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: pát 12. bře 2010 12:06:41
od Casio
Také se hlásím o jeden komplet za 360,- to bude moje feliška zase o kousek "Nooobl"

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: sob 13. bře 2010 17:41:24
od Hary
Taky se hlásím o jednu skládačku ;)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 20:20:48
od Alf
Součástky ještě nedorazily :?

Upravil jsem montáž DPS do krabičky a tudíž jsem aktualizoval návod.
Foťákem jsem natočil všechny režimy a narychlo jsem zplácal video. Není to žádná sláva, ale zatím alespoň něco :roll:
Odkaz najdete v prvním příspěvku - píše to, že video ještě není zpracované, ale v IE ho přehraju.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 20:30:56
od Maty
Ani firefox ani IE :P ... já si počkám ;)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 20:32:04
od Macman
moc se mi libi jak to beres zodpovedne a nechavas si na tom zalezet..takhle by to melo vypadat i u ostatnich prodejcu...super pristup :thumleft: uz se tesim az mi to bude blikat v aute

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 20:38:57
od Alf
Já dělám všechno jako pro sebe, prostě jsem tak zvyklý.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 20:41:15
od Taresz - FK
akonáhle to bude tak berem jednu komplet ja nato pockám urcite sa vyplatí ,dakujeme za vsetko zatial ;)

Video je super .... nech to tu uz je :P ;)

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 20:55:26
od Alf
Už to jde přehrát normálně.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub - VIDEO

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 21:18:11
od Macman
akorat mam dotaz jak jsem si vsimnul z videa tak rikas 3 bliknuti ale ono se "zapinajicim impulzem" to blikne dohromadfy ctyrykrat..tudiz dotaz jde i dvoj-blik?tim padem tri bliknuti?

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub - VIDEO

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 21:23:29
od Alf
Ten zapínací imlulz je moc krátký, takže jsem ho nebral v potaz.
Ono stačí jen krátce klepnout, že se skoro nestihnou rozsvítit žárovky.
Ostatní tripplingy, které se spouštějí stejným systémem fungují stejně.
Je tam spouštěcí impulz + 3 ( nebo 4) další. Pokud bude všeobecný zájem tak to změním na spouštěcí + 2 (nebo3)
Každému mohu naprogramovat jaký počet bude chtít.
Až dorazí součástky, tak se bude zkoušet na dalších dvou autech, abych nasbíral vác názorů.

Případně ještě můžu udělat, že by se dal počet blikání uživatelsky snížit na spouštěcí +2 (nebo3).
Bylo by to teda složitější - musel by se přeškrábnout plošný spoj a proletovat vývod PIC na jinou plošku.
Jednu cestu mám tak připravenou i na již hotových DPS, zatím, ale procesor její stav neregistruje.( nechal jsem si to připravené pro případ přidávání nějaké funkce )

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub - VIDEO

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 21:27:44
od LucasCZE
Taky na to cumim... Urcite to nepujde. Ono by ani nevadilo, ze to blikne 4x nebo 5x, ale ze pri brnknuti o lucas to jen problikne a pak se teprve spusti blikani. To je asi kvuli kontrole doby drzeni lucasu. Slo by to vyresit tak, ze by rele seplo hned po zavadeni o lucas a kdyby se lucas drzel dyl tak by zase rozeplo. Pochybuju, ze by se to Alfovi chtelo predelavat...

EDIT: Pozde, ale presne jak jsem psal. Slo by to vyresit, ale bylo by to dost prace.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub - VIDEO

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 21:32:38
od Alf
Pokud by relé přitáhlo hned při klepnutí o lukas, tak by svými kontakty spojilo paralelně lukas a už nezjistíš dobu jeho sepnutí - proto se musí doba sepnutí lukase vyhodnocovat takhle.
Fungují tak tripplingy od skodaoctavia.cz a od DH servisu.
Pokud by to mělo svítit třemi plnými bliknutími, tak by jsi musel předrátovat půl auta, aby jsi měl zvlášť spouštěcí imlulz a to si doma každý dělat nebude.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub - VIDEO

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 21:38:40
od Macman
a kdyz budu lucas drzet tak ze probehne jedno bliknuti aktivuje se tripling kdyz lucas pustim?

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub - VIDEO

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 21:41:18
od LucasCZE
To neni tak uplne pravda s tim predratovavanim. Stacilo by to trochu jinak zapojit u volantu. Ale potom uz by blinkry nefungovaly nezavisle na tripplingu, protoze lucas by slouzil jen pro rizeni tripplingu a rele by spinalo blinkry vzdy.

EDIT: EDIT2: Uz nic. :mrgreen:

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub - VIDEO

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 21:44:17
od Alf
Ne. při podržení delším jak doba ,, neaktivuj trippling" ke spuštění nedojde.

Nedojde tedy k aktivaci ani při podržení páčky na dobu jednoho bliknutí.

Ani se neaktivuje - pokud budeš mít páčku přes aretaci a projedeš zatáčku a páčka vyskočí z aretace tak, že udělá ktátký impulz.

Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub - VIDEO

PříspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 21:46:15
od Alf
LucasCZE:

No právě.